Jan 8, 2010

Memasang Permainan Reflext Tester


Tahun lepas penulis ditanya tentang permainan menguji respon terhadap warna yang diletakkan di blog ini. Permainan ini agak menarik kerana mata dan jari perlu bekerjasama untuk memberi respon terhadap warna. Antara lain ia memerlukan anda bertindak pantas apabila melihat kotak yang kosong bertukar warna. Jika lambat, anda akan mendapat mesej yang boleh menyakitkan hati.


Cara untuk bermainnya sangat mudah. Tekan butang Mula untuk memulakan permainan. Tunggu sehingga warnanya bertukar dan segera klik butang Berhenti. Setiap kali selesai bermain, satu kotak akan terbit dengan mesej tertentu.

1. Login ke Blogspot.

2. Pilih Layout - Page Elements.

3. Pilih Add a Gadjet - HTML / Javascript.

4. Kemudian, tampal kod ini ke dalamnya.

<center><p>Uji respon anda di sini!</p>
Klik "<b>Mula</b>" dan tunggu sehingga warna latarbelakang berubah.. Apabila warnanya bertukar, segera klik "<b>Berhenti!</b>".<br/><br/>

<script language="JavaScript">
<!--

//Reflext Tester- By Andy Scott (based on script by Jasper van Zandbeek)
//http://www.geocities.com/SiliconValley/Station/4320/
//Submitted to Dynamic Drive for inclusion
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script

var startTime=new Date();
var endTime=new Date();
var startPressed=false;
var bgChangeStarted=false;
var maxWait=20;
var timerID;


var colors=new Array("tomato","chocolate","limegreen","crimson","darkslategray",
"aliceblue","mediumslateblue","cornflowerblue","darkorchid","darkkhaki","coral",
"darkolivegreen","cadetblue")

if (document.all||document.getElementById)
document.write('<div id="reflex" style="width:310px;height:200px;border:1px solid black" onClick="stopTest()"></div>')

function startTest()
{
if (document.all)
document.all.reflex.style.backgroundColor=colors[Math.floor(Math.random()*colors.length)];
else if (document.getElementById)
document.getElementById("reflex").style.backgroundColor=colors[Math.floor(Math.random()*colors.length)];

else if (document.layers)
document.reflexns.document.reflexns_sub.document.bgColor=colors[Math.floor(Math.random()*colors.length)];

bgChangeStarted=true;
startTime=new Date();
}

function remark(responseTime)
{
var responseString="";
if (responseTime < 0.10)
responseString="Caiyalah!";
if (responseTime >= 0.10 && responseTime < 0.20)
responseString="Bagus!";
if (responseTime >=0.20 && responseTime < 0.30)
responseString="Kira Oklah";
if (responseTime >=0.30 && responseTime < 0.60)
responseString="Berlatih lagi!";
if (responseTime >=0.60 && responseTime < 1)
responseString="Tidur ke??";
if (responseTime >=1)
responseString="Oittt, pegi tandas ke??";

return responseString;
}

function stopTest()
{
if(bgChangeStarted)
{
endTime=new Date();
var responseTime=(endTime.getTime()-startTime.getTime())/1000;if (document.all)
document.all.reflex.style.backgroundColor="white";
else if (document.getElementById)
document.getElementById("reflex").style.backgroundColor="white";
else if (document.layers)
document.reflexns.document.reflexns_sub.document.bgColor="white";
alert("Anda merespon dalam masa: " + responseTime + " seconds " + "\n" + remark(responseTime));
startPressed=false;
bgChangeStarted=false;
}
else

{
if (!startPressed)
{
alert("Tekan butang Mula untuk memulakan permainan.");
}
else
{
clearTimeout(timerID);
startPressed=false;
alert("Penipu! Anda menekan butang sebelum warnanya berubah. Jujurlah dengan diri sendiri.");
}
}
}

var randMULTIPLIER=0x015a4e35;
var randINCREMENT=1;
var today=new Date();
var randSeed=today.getSeconds();
function randNumber()
{
randSeed = (randMULTIPLIER * randSeed + randINCREMENT) % (1 << 31);
return((randSeed >> 15) & 0x7fff) / 32767;
}

function startit()
{
if(startPressed)
{
alert("Permainan sudah bermula. Tekan butang Berhenti! untuk menamatkannya.");
return;
}
else
{
startPressed=true;
timerID=setTimeout('startTest()', 6000*randNumber());
}
}
// -->
</script>
<br/>


<ilayer id="reflexns" width="300;" height="135;"><layer id="reflexns_sub" left="0" width="300;" top="0" height="135;" bgcolor="yellow"></layer></ilayer>

<center>
<form name="response">

<input style="font-weight:bold" value=" Mula " onclick="startit()" type="button"/>
<input style="font-weight:bold" value=" Berhenti! " onclick="stopTest()" type="button"/>
</form>
</center></center>


5. Save.

Itu sahaja. Selamat bermain.

2 Comment

JMR Sun Jan 10, 03:51:00 AM

respon aku kurang bgos..hehehe

Eriyza Sun Jan 10, 11:52:00 AM

JMR : Alah, benda ni tuk suka suki jer.

Post a Comment

Gunakan tatabahasa yang betul sewaktu menulis komentar agar mudah difahami oleh penulis. Terima kasih. :-)

Sila ambil perhatian perkara² berikut :-

1. Tinggalkan nama dan url blog atau laman web anda.
2. HTML tag seperti <b>, <i>, <a> boleh digunakan.
3. Sila berhemah di dalam berbahasa.