Feb 17, 2012

Hudud Tidak Jumud


VIDEO HUKUM HUDUD

Penulis fikir ramai di antara kita kurang jelas tentang makna sebenar HUDUD. Apa yang bermain di benak kita tentang potong kaki dan tangan yang selalu dimomokkan oleh pihak tertentu tidak sama dengan hukuman HUDUD yang sebenar.

Mari lihat rangkuman pengertian HUDUD secara ringkas.


Hukuman hudud ( حدود ) adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah S.W.T di dalam Al-Quran dan Hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah S.W.T yang bukan sahaja tidak boleh ditukar ganti hukumannya atau diubahsuai atau dipinda malah tidak boleh dimaafkan oleh sesiapapun di dunia ini. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T dan RasulNya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim.

Firman Allah S.W.T yang bermaksud:
“ "Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Surah Al-Baqarah, ayat 229).


Kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud

1. Berzina - iaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara'.
2. Menuduh orang berzina (qazaf), iaitu membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya dan tuduhannya tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi.
3. Minum arak - minuman yang memabukkan sama ada sedikit atau banyak, mabuk ataupun tidak.
4. Mencuri - iaitu memindahkan secara sembunyi harta alih dari jagaan atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari jagaan atau milik tuannya.
5. Murtad - iaitu orang yang keluar dari agama Islam, sama ada dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau dengan i`tiqad kepercayaan.
6. Merompak (hirabah), iaitu keluar seorang atau sekumpulan yang bertujuan untuk mengambil harta atau membunuh atau menakutkan dengan cara kekerasan.
7. Penderhaka (bughat), iaitu segolongan umat Islam yang melawan atau menderhaka kepada pemerintah (Daulah Islamiyah) yang menjalankan syariat Islam dan hukum-hukum Islam.


Penulis harap video dan penjelasan ringkas ini dapat mencelikkan mata hati kita semua yang selama ini menterjemahkan hukum HUDUD secara sembrono.

©Azurie : Hukum hudud telah dilaksanakan di Brunei, bila lagi 1Malaysia hendak menjalankan hukum Hudud?? Takut??


Via : Wikipedia

0 Comment

Post a Comment

Gunakan tatabahasa yang betul sewaktu menulis komentar agar mudah difahami oleh penulis. Terima kasih. :-)

Sila ambil perhatian perkara² berikut :-

1. Tinggalkan nama dan url blog atau laman web anda.
2. HTML tag seperti <b>, <i>, <a> boleh digunakan.
3. Sila berhemah di dalam berbahasa.