Oct 23, 2010

Semak Kata Laluan


Kebanyakan laman web yang kita gunakan seharian samada Facebook, Twitter hatta blog memerlukan kata nama (username) dan kata laluan (password). Adakah anda fikir kata laluan yang anda gunakan sudah cukup selamat?? Kata laluan yang bagus adalah dengan menggabungkan abjad dan huruf misalnya 3r1yz4q15t1n4.

Jika was², anda boleh menyemaknya di Password Checker. Keputusan yang terhasil seperti berikut Weak, Medium, Strong dan Best.

0 Comment

Post a Comment

Gunakan tatabahasa yang betul sewaktu menulis komentar agar mudah difahami oleh penulis. Terima kasih. :-)

Sila ambil perhatian perkara² berikut :-

1. Tinggalkan nama dan url blog atau laman web anda.
2. HTML tag seperti <b>, <i>, <a> boleh digunakan.
3. Sila berhemah di dalam berbahasa.