Nov 14, 2010

Hitung Hari Dengan Countdown Days
Anda mahu membuat countdown untuk sesuatu peristiwa penting?? Anda boleh membuat hitungan bermula dari tarikh bersejarah (count up) di dalam hidup anda atau pun mengira hari penting yang bakal tiba (count down). Pilih salah satu dan buat hitungan anda sendiri.


Anda masuk ke laman sesawang Countdowndays. Pilih Create a countdown dan isikan maklumat yang diperlukan.

Contoh Countdown milik penulis : http://countdowndays.com/21556/

0 Comment

Post a Comment

Gunakan tatabahasa yang betul sewaktu menulis komentar agar mudah difahami oleh penulis. Terima kasih. :-)

Sila ambil perhatian perkara² berikut :-

1. Tinggalkan nama dan url blog atau laman web anda.
2. HTML tag seperti <b>, <i>, <a> boleh digunakan.
3. Sila berhemah di dalam berbahasa.